Historie verzí stránky „Uživatel:WallaceFullerton“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 08:46WallaceFullerton (diskuse | příspěvky). . (442 bajtů) (+442). . (Založena nová stránka s textem „Hello, dear friend! I am Wallace. I am satisfied that I can unite to the entire globe. I live in Poland, in the NA region. I dream to visit the various nat…“)