Historie verzí stránky „Uživatel:VickeyWysocki6“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 06:30VickeyWysocki6 (diskuse | příspěvky). . (336 bajtů) (+336). . (Založena nová stránka s textem „I'm Vickey (22) from Stanton, Great Britain. <br>I'm learning Portuguese literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part…“)