Historie verzí stránky „Uživatel:VerlaMilliner“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 09:37VerlaMilliner (diskuse | příspěvky). . (324 bajtů) (+324). . (Založena nová stránka s textem „The name of creator is Alvera Petrucci. For years he's been being employed as an order clerk. Delaware is our birth destination. Playing crochet is somethi…“)