Historie verzí stránky „Uživatel:TristanChen204“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 08:46TristanChen204 (diskuse | příspěvky). . (368 bajtů) (+368). . (Založena nová stránka s textem „I’m Carmon from Teteringen doing my final year engineering in Greek and Roman Culture. I did my schooling, secured 73% and hope to find someone with same…“)