Historie verzí stránky „Uživatel:TerrieDurand01“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 11:34TerrieDurand01 (diskuse | příspěvky). . (531 bajtů) (+531). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Terrie. <br>It is a little about myself: I live in Austria, my city of Horzing. <br>It's called often Northern or cultural capital of UPP…“)