Historie verzí stránky „Uživatel:Tammie26L3“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 9. 2021, 01:24Tammie26L3 (diskuse | příspěvky). . (340 bajtů) (+340). . (Založena nová stránka s textem „My name's Tammie Heck but everybody calls me Tammie. I'm from Germany. I'm studying at the college (2nd year) and I play the Guitar for 9 years. Usually I…“)