Historie verzí stránky „Uživatel:ShanelStrahan“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 8. 2021, 08:24ShanelStrahan (diskuse | příspěvky). . (357 bajtů) (+357). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Natisha. <br>It is a little about myself: I live in Norway, my city of Arendal. <br>It's called often Northern or cultural capital of NA.…“)