Historie verzí stránky „Uživatel:RogerA48324355“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 04:46RogerA48324355 (diskuse | příspěvky). . (287 bajtů) (+287). . (Založena nová stránka s textem „Hello, I'm Tonja, a 28 year old from Hamburg Alsterdorf, Germany.<br>My hobbies include (but are not limited How much money do you need to be an angel inve…“)