Historie verzí stránky „Uživatel:Rico62L384“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 08:49Rico62L384 (diskuse | příspěvky). . (271 bajtů) (+271). . (Založena nová stránka s textem „I'm Rico (27) from Tregynon, United Kingdom. <br>I'm learning Dutch literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time…“)