Historie verzí stránky „Uživatel:Preston2581“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 07:56Preston2581 (diskuse | příspěvky). . (414 bajtů) (+414). . (Založena nová stránka s textem „I'm Preston (20) from Vancouver, Canada. <br>I'm learning Russian literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part time jo…“)