Historie verzí stránky „Uživatel:PatrickGehlert“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 17:26PatrickGehlert (diskuse | příspěvky). . (391 bajtů) (+391). . (Založena nová stránka s textem „My name's Frederick Dealba but everybody calls me Frederick. I'm from Denmark. I'm studying at the high school (3rd year) and I play the Lute for 3 years.…“)