Historie verzí stránky „Uživatel:OPDEmory296555“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 8. 2021, 08:43OPDEmory296555 (diskuse | příspěvky). . (395 bajtů) (+395). . (Založena nová stránka s textem „Forest is my name and my wife doesn't like it at all. His job is a computer operator and he'll be promoted soon. South Dakota is the only place I've been r…“)