Historie verzí stránky „Uživatel:NilaDurbin92“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 8. 2021, 07:55NilaDurbin92 (diskuse | příspěvky). . (403 bajtů) (+403). . (Založena nová stránka s textem „I'm a 30 years old and study at the high school (Environmental Studies).<br>In my free time I try to learn Russian. I've been there and look forward to re…“)