Historie verzí stránky „Uživatel:MillaCarmack50“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 12:10MillaCarmack50 (diskuse | příspěvky). . (208 bajtů) (+208). . (Založena nová stránka s textem „Hi, everybody! <br>I'm Russian male :D. <br>I really love Worldbuilding!<br><br>Feel free to surf to my website; [http://www.leningradskaya.org/d/user/prof…“)