Historie verzí stránky „Uživatel:MiguelBuckner3“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 09:15MiguelBuckner3 (diskuse | příspěvky). . (586 bajtů) (+586). . (Založena nová stránka s textem „I'm a 41 years old, married and work at the university (Environmental Management).<br>In my free time I teach myself Turkish. I've been there and look for…“)