Historie verzí stránky „Uživatel:MckinleyHwm“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 14:37MckinleyHwm (diskuse | příspěvky). . (290 bajtů) (+290). . (Založena nová stránka s textem „I'm Julie (20) from Pontoise, France. <br>I'm learning Vietnamese literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job i…“)