Historie verzí stránky „Uživatel:MatildaFife09“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 12:49MatildaFife09 (diskuse | příspěvky). . (555 bajtů) (+555). . (Založena nová stránka s textem „I'm a 36 years old, married and working at the college (Law).<br>In my spare time I'm trying to learn Spanish. I've been there and look forward to go ther…“)