Historie verzí stránky „Uživatel:MarylinWroe5“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 06:47MarylinWroe5 (diskuse | příspěvky). . (275 bajtů) (+275). . (Založena nová stránka s textem „I'm Clifton and I live with my husband and our 2 children in Alesund, in the NA south area. My hobbies are Art collecting, Equestrianism and Billiards.<br>…“)