Historie verzí stránky „Uživatel:LucioLittlejohn“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 14:13LucioLittlejohn (diskuse | příspěvky). . (217 bajtů) (+217). . (Založena nová stránka s textem „I'm Lucio and I live in a seaside city in northern Poland, Warszawa. I'm 27 and I'm will soon finish my study at Computer Science.<br><br>Take a look at my…“)