Historie verzí stránky „Uživatel:LouiseRankine76“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 9. 2021, 02:12LouiseRankine76 (diskuse | příspěvky). . (408 bajtů) (+408). . (Založena nová stránka s textem „The author's name is Albertha Shuford though she doesn't enjoy being called like which. Years ago we moved to New Hampshire. My day job is a librarian. To…“)