Historie verzí stránky „Uživatel:LorriMacPherson“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 07:38LorriMacPherson (diskuse | příspěvky). . (260 bajtů) (+260). . (Založena nová stránka s textem „31 yr old Software Engineer I Dolph Babonau, hailing from Dauphin enjoys watching movies like Stargate and Rock climbing. Took a trip to The Sundarbans and…“)