Historie verzí stránky „Uživatel:LeonidaParedes“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 09:14LeonidaParedes (diskuse | příspěvky). . (253 bajtů) (+253). . (Založena nová stránka s textem „I'm Leonida and I live with my husband and our two children in Allingabro, in the REGION MIDTJYLLAND south part. My hobbies are Home Movies, Racquetball an…“)