Historie verzí stránky „Uživatel:LeannaJacobsen1“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 04:12LeannaJacobsen1 (diskuse | příspěvky). . (287 bajtů) (+287). . (Založena nová stránka s textem „I'm Bruce (23) from Salerno, Italy. <br>I'm learning Russian literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a u…“)