Historie verzí stránky „Uživatel:KishaEichhorn97“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 14:25KishaEichhorn97 (diskuse | příspěvky). . (642 bajtů) (+642). . (Založena nová stránka s textem „My name is Francisca Nott but everybody calls me Francisca. I'm from Switzerland. I'm studying at the high school (final year) and sobishop.com.ua/robots.…“)