Historie verzí stránky „Uživatel:KieranFrancisco“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 15:27KieranFrancisco (diskuse | příspěvky). . (328 bajtů) (+328). . (Založena nová stránka s textem „26 year-old Software Test Engineer III Taddeusz Capes, hailing from Manitou enjoys watching movies like "Snows of Kilimanjaro, The (Neiges du Kilimandjaro,…“)