Historie verzí stránky „Uživatel:KieraMather8602“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 03:08KieraMather8602 (diskuse | příspěvky). . (348 bajtů) (+348). . (Založena nová stránka s textem „I’m Kristian from Abbeville doing my final year engineering in Film Studies. I did my schooling, secured 70% and hope to find someone with same interests…“)