Historie verzí stránky „Uživatel:JesseWatson“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 16:36JesseWatson (diskuse | příspěvky). . (252 bajtů) (+252). . (Založena nová stránka s textem „Hello, I'm Terri, a 26 year old from The Basin, Australia.<br>My hobbies include (but are not limited to) Lapidary, Amateur radio and watching The Big Bang…“)