Historie verzí stránky „Uživatel:JesseTimperley3“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 9. 2021, 02:01JesseTimperley3 (diskuse | příspěvky). . (755 bajtů) (+755). . (Založena nová stránka s textem „I am Jodie from Groningen doing my final year engineering in Modern Languages and Classics. I did my schooling, secured 75% and hope to find someone with s…“)