Historie verzí stránky „Uživatel:JerrodJemison87“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 02:05JerrodJemison87 (diskuse | příspěvky). . (581 bajtů) (+581). . (Založena nová stránka s textem „They call me Winford. [https://www.google.com/search?q=California California] is where he's always lived. What she loves doing is to play chess and she'll…“)