Historie verzí stránky „Uživatel:JarrodWhatley“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 9. 2021, 00:38JarrodWhatley (diskuse | příspěvky). . (279 bajtů) (+279). . (Založena nová stránka s textem „Hello, I'm Bruce, a 18 year old from Beverwijk, Netherlands.<br>My hobbies include (but are not limited to) Knitting, Equestrianism and watching 2 Broke Gi…“)