Historie verzí stránky „Uživatel:JannetteStubbs“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 11:15JannetteStubbs (diskuse | příspěvky). . (362 bajtů) (+362). . (Založena nová stránka s textem „Hi, everybody! My name is Jannette. <br>It is a little about myself: I live in France, my city of Montfermeil. <br>It's called often Eastern or cultural ca…“)