Historie verzí stránky „Uživatel:HectorLockett“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 8. 2021, 08:09HectorLockett (diskuse | příspěvky). . (361 bajtů) (+361). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Hector. <br>It is a little about myself: I live in United States, my city of Dunkirk. <br>It's called often Eastern or cultural capital o…“)