Historie verzí stránky „Uživatel:Finn48667911“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 9. 2021, 04:23Finn48667911 (diskuse | příspěvky). . (440 bajtů) (+440). . (Založena nová stránka s textem „Hi there! :) My name is Timmy, I'm a student studying Computing and Information Science from Bobikon, Switzerland.<br><br>We will be professional wholesale…“)