Historie verzí stránky „Uživatel:FerminRude“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 16:03FerminRude (diskuse | příspěvky). . (365 bajtů) (+365). . (Založena nová stránka s textem „My name's Fermin Rude but everybody calls me Fermin. I'm from Switzerland. I'm studying at the university (final year) and I play the Guitar for 3 years. U…“)