Historie verzí stránky „Uživatel:ErickDyal7756“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 01:26ErickDyal7756 (diskuse | příspěvky). . (412 bajtů) (+412). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Erick. <br>It is a little about myself: I live in France, my city of Grigny. <br>It's called often Northern or cultural capital of CENTRE…“)