Historie verzí stránky „Uživatel:EloyWallner0349“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 9. 2021, 03:49EloyWallner0349 (diskuse | příspěvky). . (626 bajtů) (+626). . (Založena nová stránka s textem „Hello dear visitor. I'm Albertha we feel comfortable when people use complete name. Years ago we relocated to New Hampshire and won't move. It's not their…“)