Historie verzí stránky „Uživatel:EliseCabe3169916“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 12:59EliseCabe3169916 (diskuse | příspěvky). . (416 bajtů) (+416). . (Založena nová stránka s textem „I'm Elise (30) from Crulabhig, Great Britain. <br>I'm learning Vietnamese literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a par…“)