Historie verzí stránky „Uživatel:DianHealey724“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 14:42DianHealey724 (diskuse | příspěvky). . (354 bajtů) (+354). . (Založena nová stránka s textem „Hi, everybody! My name is Dian. <br>It is a little about myself: I live in Germany, my city of Rehau. <br>It's called often Eastern or cultural capital of…“)