Historie verzí stránky „Uživatel:DessiePfeffer8“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 8. 2021, 08:16DessiePfeffer8 (diskuse | příspěvky). . (388 bajtů) (+388). . (Založena nová stránka s textem „My name's Dessie Pfeffer but everybody calls me Dessie. I'm from Norway. I'm studying at the university (3rd year) and I play the Cello for 7 years. Usuall…“)