Historie verzí stránky „Uživatel:DennyBetancourt“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 08:15DennyBetancourt (diskuse | příspěvky). . (179 bajtů) (+179). . (Založena nová stránka s textem „I'm Evie (23) from Poughkeepsie, United States. <br>I'm learning Korean literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part t…“)