Historie verzí stránky „Uživatel:CoryErickson5“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 07:08CoryErickson5 (diskuse | příspěvky). . (411 bajtů) (+411). . (Založena nová stránka s textem „My name's Lilliana Oxenham but everybody calls me Lilliana. I'm from Italy. I'm studying at the high school (1st year) and I play the Post horn for 4 years…“)