Historie verzí stránky „Uživatel:ChristiElder95“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 08:26ChristiElder95 (diskuse | příspěvky). . (292 bajtů) (+292). . (Založena nová stránka s textem „I'm Athena (18) from Ettenheim, Germany. <br>I'm learning Swedish literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time j…“)