Historie verzí stránky „Uživatel:Cannabisplace“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 13:53Cannabisplace (diskuse | příspěvky). . (361 bajtů) (+361). . (Založena nová stránka s textem „Hello from Sweden. I'm glad to came here. My first name is Latosha. <br>I live in a small city called Enhorna in east Sweden.<br>I was also born in Enhorna…“)