Historie verzí stránky „Uživatel:BrigidaCarswell“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 09:12BrigidaCarswell (diskuse | příspěvky). . (276 bajtů) (+276). . (Založena nová stránka s textem „I'm Kimberley and I live in Brunn. <br>I'm interested in Religious Studies, Weightlifting and Norwegian art. I like travelling and reading fantasy.<br><br>…“)