Historie verzí stránky „Uživatel:Billy53594505147“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 8. 2021, 07:52Billy53594505147 (diskuse | příspěvky). . (318 bajtů) (+318). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Billy. I am satisfied that I could join to the entire globe. I live in Canada, in the ON region. I dream to head to the different countri…“)