Historie verzí stránky „Uživatel:BernadineAitken“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 9. 2021, 03:13BernadineAitken (diskuse | příspěvky). . (383 bajtů) (+383). . (Založena nová stránka s textem „Robert is my name although it is not the name on my birth certificate. To play footbal is something I will never give up. Her husband and her live in South…“)