Historie verzí stránky „Uživatel:BeatriceLorimer“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 12:56BeatriceLorimer (diskuse | příspěvky). . (512 bajtů) (+512). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Beatrice. <br>It is a little about myself: I live in Switzerland, my city of Basel. <br>It's called often Northern or cultural capital of…“)