Historie verzí stránky „Uživatel:BUBTammy625“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 12:29BUBTammy625 (diskuse | příspěvky). . (373 bajtů) (+373). . (Založena nová stránka s textem „The name of creator is Alvera Petrucci. One of her favorite hobbies is modelling railways but she is struggling come across time for doing it. For a while…“)