Historie verzí stránky „Uživatel:AntonFreame6“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 15:58AntonFreame6 (diskuse | příspěvky). . (368 bajtů) (+368). . (Založena nová stránka s textem „Hi, everybody! My name is Anton. <br>It is a little about myself: I live in United States, my city of Huntsville. <br>It's called often Northern or cultura…“)