Historie verzí stránky „Uživatel:AnneAvent732“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 08:15AnneAvent732 (diskuse | příspěvky). . (822 bajtů) (+822). . (Založena nová stránka s textem „Hello from Netherlands. I'm glad to came across you. My first name is Todd. <br>I live in a small town called Leidschendam in south Netherlands.<br>I was a…“)